Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

A Savanya Pálinkaház Kft. honlapját bárki szabadon böngészheti.
Az adatok kezelője a vállalat tulajdonosa.

A honlapot a Savanya Pálinkaház Kft. (7171 Sióagárd, Leányvár hrsz. 1423/A.) – a továbbiakban Savanya Pálinkaház – üzemelteti. A honlapon előforduló esetleges hibákat az info((savanya))savanya.hu címen jelezheti.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-88367/2015.

A honlap használatának feltételei

A honlap látogatói automatikusan elfogadják a honlap használatának feltételeit.

Szerzői jogok

A honlap oldalaira és azok tartalmára az 1999. évi LXXVI., szerzői jogokról szóló törvény vonatkozik. Ennek értelmében a weboldalon szereplő adatok és szellemi termékek szellemi jogvédelem alatt állnak. Online tartalom esetén fokozottan igaz ez a sokszorosításra, az adaptációra (fordítás esetén is), különböző adathordozón történő tárolásra és egyéb feldolgozásra.

Amennyiben az oldal tartalmát felhasználják, a felhasználó kötelező a Savanya Pálinkaház honlapját megjelölni forrásként. A honlapon található szövegek, szövegrészek és képek másolása, feldolgozása csak a Savanya Pálinkaház előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges, minden más esetben felhasználása jogosulatlannak minősül és törvénybe ütközik, ennek értelmében pedig jogi intézkedéseket von maga után.

A vállalat logójának másolása – egészben vagy részben – szigorúan tilos. Ez ellent mond a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló törvényekkel, ezért jogi következményeket von maga után.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Savanya Pálinkaház kizárólag a webáruházból történő vásárláshoz és szállításhoz, valamint hírlevél küldéséhez használja fel az oldal látogatóinak személyes adatait. A rendelések lebonyolításához szükséges adatokat cégünk harmadik fél számára semmilyen körülmények közt nem adja ki.

A Savanya Pálinkaház az alábbi törvényeket tartja szem előtt az adatkezelési eljárásoknál:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint annak 2003. évi módosítása (XCVII. törvény)
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

Adatkezelés

Adatkezelési tevékenységet a webáruházban történő vásárláshoz, a hírlevelek kiküldéséhez és az áru kiszállításához, számviteli kötelezettség teljesítéséhez, valamint a vásárlók nyilvántartásához végzünk. Az adatkezeléshez való hozzájárulást a vásárló a regisztráció során fogadja el.

Az oldal bizonyos esetekben anonim módon rögzítheti a látogatás adatait. Ezekkel az adatokkal az üzemeltető fokozza az oldal működésének hatékonyságát, felügyeli az oldalt, biztonsági előírásokat teljesít.

A www.savanya.hu weboldal esetenként használhatnak úgynevezett cookie-kat („sütiket”). Ezek teszik lehetővé a kosár használatát és honlap működésének személyre szabását.  emellett adatokkal szolgálnak arról, hogy a webhelyek mely részét hányan látogatják, bővebb információit a felhasználói szokásokról, aminek révén tovább növelhetjük szolgáltatásunk minőségét.

A weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő  felhasználók és az adatkezelő közötti  kapcsolatot szolgálja. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A cookie-k ki lehet kapcsolni, erre általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti menüpontban van lehetőség.

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből  adataira, véleményére is lehet következtetni.

Adatkezelési tájékoztató

1. Általános tudnivalók

SAVANYA PÁLINKAHÁZ Pálinkakészítő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7171 Sióagárd, Leányvár hrsz. 1423/A) („Adatkezelő”), Desztillált szeszes ital termékek („Termékek”) gyártásával és kereskedelmével foglalkozik, amely tevékenységével kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat is kezel. Az Adatkezelő, mint eladó által forgalmazott Termékeket a vevők, mint az ezzel kapcsolatos adatkezeléssel érintettek („Érintettek”) az Adatkezelő által működtetett www.savanya.hu weboldalon („Weboldal”) elérhetővé tett Pálinka shop-on („Pálinka shop”) keresztül rendelhetik meg.

A Pálinka shop-on történő vásárlás lehetőségét az Adatkezelő az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként nyújtja, amelynek feltételeit az Adatkezelő általános szerződési feltételei („ÁSZF”) tartalmazzák.

A Termékek Pálinka shop-on keresztül történő vásárlásának megkezdéséhez nem szükséges sem előzetes regisztráció, sem bejelentkezés. Az Érintett a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, a Termékeket kosarába helyezheti. Az Érintett, e-mail címével és az ahhoz tartozó jelszavával tud bejelentkezni a Pálinka shpo-ba, ezután a kosarába gyűjtött termékeket – a kiszállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatai megadását követően – vásárolhatja meg.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Weboldal látogatásával, valamint a Termékek adásvételével kapcsolatban kezelt személyes adatok köréről, továbbá az Adatkezelő és az adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségeiről, az adatkezelés gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb körülményekről. A jelen Tájékoztatót az ÁSZF-fel összhangban kell értelmezni.

 

2. Az Adatkezelő személye és elérhetőségei

Az Adatkezelő székhelye: 7171 Sióagárd, Leányvár hrsz. 1423/A.

Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 17-09-012070

Az Adatkezelő telefonszáma: +36 74 437 058

Az Adatkezelő email címe: info((savanya))savanya.hu

Az Adatkezelő weboldala: www.savanya.hu

Az Adatkezelő képviselője: Savanya Gézáné ügyvezető

 

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása, valamint esetleges módosítása

A Weboldal látogatásával az Érintett kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak a látogatás időpontjában hatályos változatát megismerte, és azt kifejezetten elfogadja. Az Adatkezelő azonban fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az esetleges módosítások az Érintettel szemben a módosítások közzétételét követő első látogatással hatályosak. Az Érintettnek az esetleges módosításokról való tájékozódás érdekében ajánlott a Tájékoztatót valamennyi látogatás alkalmával megtekintenie.

 

4. Az egyes adatkezelési műveletek, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók

4.1. Az adatkezelés megnevezése és célja:

 1. A Webáruház mint elektronikus kereskedelemmel összefüggő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése
 2. A Termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése
 3. Cookie-kal (sütikkel) kapcsolatos adatkezelés
 4. Hírlevél küldése

4.2. Az adatkezelés jogalapja 4.1 pontban felsoroltakra vonatkozóan

 1. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés megkötése és teljesítése), Elkertv. 13/A. § (1) bekezdése
 2. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés megkötése és teljesítése)
 3. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás)
 4. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bek., Elkertv. 14. § (5) bek. (hozzájárulás)

4.3. A kezelt adatok köre a 4.1 pontban felsoroltakra vonatkozóan

 1. A Weboldalon történő regisztráció esetén a regisztráció ténye, vezetéknév, keresztnév, életkor, e-mail cím, felhasználónév, jelszó, telefonszám kerülnek tárolásra. 
 2. Magánszemélyek vásárlása alkalmával az Érintett vevő vezetékneve, keresztneve, lakcíme, számlázási címe, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma. Céges felhasználó vásárlása esetén cégnév, számlázási cím, szállítási cím, adószám, az Érintett megrendelő személy vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, e-mail címe. 
 3. A Weboldal látogatásának ténye és időtartama.
 4. A hírlevélre feliratkozott személy neve, e-mail címe. A hírlevél fogadáshoz való hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás visszavonása esetén ennek ténye.

4.4 Az adatkezelés időtartama a 4.1 pontban felsoroltakra vonatkozóan

 1. A Weboldalon történő regisztráció esetén a Webáruház mint elektronikus kereskedelemmel összefüggő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés fennállásáig.
 2. A Termékek adásvételével kapcsolatos polgári jogi igények érvényesítésével, illetve kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzés ideje a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § (1) alapján az érintett személlyel való polgári jogi jogviszony megszűnését követő 5 év.

  A bizonylatokat az adóbevallási határidővel megegyezően 5+1 évig szükséges megőrizni az Art. 78. § (3), 202. § (1) alapján, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 168-169. § szakasza alapján pedig a kiállításukat követő 8 évig.

 3. A látogatás megszűnéséig.
 4. A hozzájárulás visszavonásáig.

4.5 Adatfeldolgozásra jogosult személyek, tevékenységük, elérhetőségük

 • Az Adatkezelő által felhatalmazott munkavállalók.
 • Info-Partner Tanácsadó Szociális Szövetkezet, honlap-karbantartás, a Weboldallal kapcsolatos tárhelyszolgáltatás (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 12.)
 • Az Adatkezelő könyvelője, a 2S Bt. (7100 Szekszárd, Bottyán-hegyi lakótelep 17. 1. em. 5.a.)
 • A Termékekre vonatkozó adásvételi szerződéseknek az Adatkezelő általi teljesítésében adatfeldolgozóként közreműködő PR-Futárszolgálat Kft., úgyis, mint termékkézbesítő (7100 Szekszárd, Zrínyi u. 98.) 

Az Adatkezelő hangsúlyozza, hogy adatkezelési gyakorlata szempontjából a személyes adatok naprakész módon történő kezelése kiemelt fontosságot élvez, azonban ennek biztosításához az Érintettek együttműködése is elengedhetetlen. Erre tekintettel az Érintettek a személyes adataikban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a jelen Tájékoztató 2. pontjában foglalt elérhetőségei alatt tudják értesíteni, a regisztrált Érintettek pedig a Weboldalon keresztül tudják módosítani a regisztrációkor megadott személyes adataikat. Ha az Érintettek a személyes adataikban, illetve kapcsolattartási adataikban bekövetkezett változást nem jelentik be időben, ennek következményeit maguk kötelesek viselni.

 

5. Külső szolgáltatók

 A Weboldal külső szolgáltatók weboldalaira mutató linkeket is használhat, amely weboldalakat az Adatkezelő nem ellenőriz, illetve nem képes ellenőrizni. Ezen weboldalak vonatkozásában a külső szolgáltatások, illetve weboldalak üzemeltetője jár el adatkezelőként, az ezzel kapcsolatos adatkezelési műveletekre pedig ezen weboldalak adatkezelési tájékoztatói irányadóak.

 

6. On-line fizetési szolgáltatás

A Pálinka shop-on keresztül történő vásárlás esetén az Adatkezelő nem biztosít on-line lehetőséget a Termékek ellenértékének kiegyenlítésére. 

 

7. Hírlevél küldése

A hírlevélre feliratkozott Érintettek az Adatkezelő hírleveléről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhatnak az Adatkezelő jelen Tájékoztató 2. pontja szerinti elérhetőségein. Emellett ezen tényre minden egyes hírlevél figyelemfelhívást tartalmaz. 

 

8. Harmadik személyekkel kapcsolatos információk

A Weboldal látogatásával, valamint a Termékek megrendelésével kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásával az Érintett kijelenti és szavatolja, hogy

 • saját adatait – ideértve a személyes adatait – adja meg;
 • a 18. életévét betöltötte;
 • cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban egyébként sem korlátozott.

A fenti rendelkezések megsértéséből származó bármely esetleges kárért az Adatkezelő kizárja a felelősségét.

Az Adatkezelő minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy töröljön valamennyi adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésére, és biztosítja, hogy ezen adatok más számára nem kerülnek továbbításra, sem általa történő felhasználásra. A jogosulatlan adatmegadás érintettek a Tájékoztató 2. pontja szerinti elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba az Adatkezelővel.

 

9. Adatbiztonsági intézkedések

A Termékek értékesítésével összefüggő, számítógépes rendszeren kezelt személyes adatokat az Adatkezelő zárt helyiségeiben elhelyezett és az Adatkezelő által üzemeltett szerverein tárolja. Ezen túlmenően az Érintettek adatainak biztonságát az Adatkezelő az Érintettek által megadott jelszavak titkosításával is biztosítja.

A fenti intézkedéseken túl az adatok megőrzése érdekében az Érintettek részéről is fokozott figyelem szükséges, különösen a jelszavak megválasztása és kezelése terén. Ennek megfelelően a nyilvánvaló felhasználóneveket (például: felhasználó, stb.), illetve jelszavakat (például: 1234, stb.) célszerű kerülni, javasolt továbbá a jelszavak rendszeres megváltoztatása, és a más személy részére való hozzáférhetővé tétel elkerülése.

A Termékek értékesítésével összefüggő személyes adatokat tartalmazó irattári anyagokat az Adatkezelő a székhelyén, zárt szekrényekben tárolja. Ezekhez az irattári anyagokhoz az Adatkezelő által felhatalmazott munkavállalók férhetnek hozzá az ezen adatokkal kapcsolatos feladatkörük ellátása céljából.

10. Cookie (süti) szabályzat

A cookie-k használatára vonatkozó 2002/58/EC uniós irányelv és az  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény értelmében felhívjuk a figyelmét arra, hogy weboldalunk ún. „cookie”-kat (sütiket) használ.

10.1. Mik azok a cookie-k (sütik)?

A cookie- („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A sütiket a weboldal helyezi el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye a böngészést. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

10.2. Milyen cookie-kat használunk?

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk.

A cookie-k által a honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről web analitikák, elemzések készítéséhez, marketing teljesítményünk méréséhez.

Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg.

Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel.

10.3. Hozzájárulás

Weboldalunk használatával, valamint az „Elfogadom” feliratú gombra kattintással elfogadja a cookie-k használatát.

10.4. A cookie-k törlése

A Weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön az Érintett felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja a Weboldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

Amennyiben nem szeretné a cookie-kat tárolni a gépén, azt bármikor törölheti, valamint a böngészője beállításainak segítségével tilthatja is a cookie-k használatát. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Az ön böngészőjén való beállításról tájékozódjon a böngésző súgójában.

11. Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

11.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15-22., 77-79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást a Munkavállalók és egyéb érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja.

11.2. Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 8. automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

11.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

11.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 

11.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

11.7. Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a Társaság és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

(3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

11.8. A tiltakozáshoz való jog

(1) az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

11.9. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat((savanya))naih.hu).

11.10. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

11.11. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2) Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.